BORAMIT ÖKOTHERM

YALITIM SIVASI

descriptions list

Isı ve ses yalıtımı, yangın koruması, nem koruması

header
BORAMIT ÖKOTHERM YALITIM SIVASI

descriptions list

Isı Yalıtımı, Yangın koruma, Nem Yalıtımı

body
Bor, yarı metal ve yarı iletken özelliğe sahip, gözenekli bir elementtir. Yüksek yangın yalıtımı sağlar, 1100°C'ye kadar dayanıklıdır. Bor korozyona dayanıklıdır ve mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılamaz. Tamamen doğal, çevreci, sağlıklı ve ekolojik bir üründür. Borun kendine has özelliklerinden yararlanarak, ekolojik ve kalıcı yalıtım için BORAMIT ÖKOTHERM'i geliştirdik.

Top image
Boramit

BORAMIT ÖKOTHERM

Yalıtım Sıvası

Teknik Özellikler & Raporlar

Teknik Rapor

Download

Güvenlik Bilgi Formu

Download

CE-Belge

Download

Yangın Raporları

ERA-19-075

Download

FTST19207

Download

FTST19208

Download

İmzalı Raporlar & Sertifikalar

Boramit CE

Download

Boramit EU Patent

Download

Boramit ISO

Download

Boramit Sertifika

Download

header
%98,7 Doğal Yalıtım Malzemesi

descriptions list
 • Perlit : Isı Yalıtım | Nefes Alma | Yangın Koruma
 • Polimer: Doğal Yapışkan
 • Elyaf: Bağlayıcı
 • Beyaz Çimento: Mukavemet
 • Bor :Isı Yalıtım Performans Artırıcı ve Küf Önleyici
 • Nişasta : Selülozun Katkı Maddesi
 • Islatıcı : Uygulama Kolaylığı Ustayı Yormaz
 • Selüloz : Tutucu
 • Genleştirilmiş Cam:
 • Isı İletkenlik ve Yalıtım Performans Artırıcı. Daha sert ve suyu çok sevmeyen bir malzeme olduğu için kalınlığı koruyor
 •  
 • İç Sıva Uygulamalarda:
 • Titan uygulama yapılan yüzeylerde bir zar tabakası oluşturuyor ve o bölgenin rutubetten temizlenmesini sağlıyor.
 • Oluşabilecek küf ve mantar vs tarzı durumlarında önüne geçiyor

Teknik Veriler

Isı İletkenliği (Lamda)

Teknik Detaylar

0,048 W / mK 
EN DIN 1745

Su Emme Katsayısı

Teknik Detaylar

0,241 kg / m² W1
EN DIN 1115-18

Ses Yalıtımı

Teknik Detaylar

18 dB (3 cm/500 Hz)
ISO 717-1

Yapışkan Kuvveti

Teknik Detaylar

0,14 N / mm² FP: B
EN DIN 1115-12

Yangından Korunma Sınıfı

Teknik Detaylar

A1 yanmaz, yanıcı bileşenler olmadan
EN DIN 13820

Tüketim

Teknik Detaylar

Yaklaşık 2,75 kg / m² / 1 cm
11 kg yaklaşık 4m²

Basınç Dayanımı

Teknik Detaylar

1,6 - 3,0 N / mm² CSI
EN DIN 1115-11

Uygulanabilir Kalınlık

Teknik Detaylar

1-4,5 cm

Gerilme Direnci

Teknik Detaylar

0,59 N / mm²

Kuruma Süresi

Teknik Detaylar

23°C ve 50% nem ile
1 gün sonra malzeme yalnızca ortam havasıyla aynı nemi içerir

Yoğunluk

Teknik Detaylar

233 kg / m3
EN DIN 1115-10

Su Buharı Difüzyon Direnci

Teknik Detaylar

6,22 µ
EN DIN 1115-19
EN DIN 1745
EN DIN 1115-19

header
Yeni bina ve tadilatlarda

Top

UYGULAMA ÖRNEKLER

header
Yeni inşaat ve tadilatta dış cephe yalıtımı

body
BORAMIT ÖKOTHERM dış cephe yalıtımı için kullanılır. Avantajı, ince düzen katmanı ile binanın karakteristiğinin pratikte değişmeden kalmasıdır. Özel mineral bileşimi nedeniyle yosun ve mantar oluşumu gelişmez. Yeni binalarda kullanılan BORAMIT ÖKOTHERM ile 3 ila 5 cm geleneksel yalıtım katman kalınlığında ulaşılan değerlere EnEV standardını (enerji tasarrufu düzenlemesi) karşılayarak ulaşıldı.

background image
boramit

header
Yeni inşaat ve tadilatta iç yalıtım olarak kullanın

body
BORAMIT ÖKOTHERM, iç uygulamalar için de en uygun yoldur. Bükülmüş merdivenler ve açılı kemerli duvar panellerinde yalıtım yapmak zahmetli bir iştir. Yalıtım özelliği olan bir sıva kolayca ve nemin yoğunlaşabileceği boşluk bırakmadan uygulanabilir. Yüksek verimliliği sayesinde pahalı çözümlere oranla önemli bir alternatiftir.

background image
Use as interior insulation in new construction and renovation

header
Isı kaybı küf ve mantar oluşumuna karşı

body
Pencerelerin kenarlarından, pencere çerçevesinden ve duvar geçişlerinden birçok ev bugün hala çok fazla ısı kaybeder. Isı yalıtımı özellikli bir sıva uygulandığında sıcaklık farkı düşer ve azalmaz, soğuk bir köprü oluşturur ve böylece pencere kenarlarında mantar oluşumu gelişmez, yanısıra ısıtma maliyetleri düşer. Farklı yüzey sıcaklıkları en soğuk yerlerde yoğuşmaya neden olur ve yüzeydeki nemin çökelmesiyle kalıplaşır. Isı yalıtım sıvalarımız, duvarlarda eşit olarak dağılmış bir yüzey sıcaklığı sağlayarak bu soruna karşı çözüm üretir. Konforlu yaşam yapı malzemelerinin doğru seçimi ile başlar. Daha önemlisi sağlıklı bir yaşam için oda iklimini düzenler.

background image
BORAMIT ÖKOTHERM against heat loss, mold and fungus formation

header
İç ve dış yalıtım

body
Sağlıklı bir oda iklimi için faktörler.
Sağlıklı bir oda iklimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek çok sayıda faktör vardır. Havadaki nem, sıcaklık, hava akımı veya iyon sayısı sağlıklı bir oda iklimine katkıda bulunur. Ayrıca, biyolojik faktörlerin varlığı, küf mantarlarıyla etkileşimi gibi faktörler. Aynı zamanda iç cephe boyalarındaki çözücüler, cilalar veya sadece kötü kokular dahi refahınızı azaltır. BORAMIT ÖKOTHERM yalıtım sıvası, oda iklimini ayarlar, doğru nemi ve temiz havayı sağlar.
Doğru yapı malzemeleri.
Enerji verimli bina, genellikle atmosferik basınç oluşturma yöntemi ile inşa edilmiş bir yapı anlamına gelir. Böylece, atıklar da bölgede daha uzun süre kalır. Dış hava ile olan değişim bugün eski binalarda olduğundan önemli ölçüde daha azdır. Modern binaların doğru yapı malzemelerine olan talebi eski zamanlara oranla daha fazladır. Atıklardan, mineral ve difüzyondan arınmış yapı malzemelerinin doğru seçimi daha önemlidir.
BORAMIT ÖKOTHERM, sağlıklı oda iklimi, konforlu yaşam ve daha fazla rahatlık için canlı, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir çözüm oluşturur. BORAMIT ÖKOTHERM yalıtım sıvası, binaları ekolojik ve kalıcı bir şekilde yalıtmak için geliştirilmiştir. Çelik mala veya püskürtme ile kolay uygulama imkanı, yangın yalıtım özelliği, düşey yüzeylerde su itici özelliği, teras ve yatay yüzeylerde mükemmel su yalıtımı özelliği ile önemli bir alternatiftir.
Özellikle ısıya dayanıklı tuğlalar içeren monolitik yapı yöntemi ile, tuğla işinin doğru şekilde koordine edilmiş bir yalıtım sıvası ile korunması çok önemlidir. Sadece bina statiğini değil, aynı zamanda ısı yalıtımını da sağlar. BORAMIT ÖKOTHERM evinizin yalıtımı için tüm bu gereksinimleri sağlayann özel bir üründür.

background image
Exterior and internal insulation with BORAMIT ÖKOTHERM

Uygulama Aşamaları

descriptions list

 

BORAMIT ÖKOTHERM yeni yapılar ve restorasyonlar için dış cephe yalıtımı.

header
Zeminin Hazırlanması

descriptions list

Öncelikle EN DIN 18550 kurallarına göre sıva yapılacak yüzey hazırlanmalıdır. Yüzey temiz, kuru, donmaya karşı korumalı, tozsuz, yağsız, çiçeklenme olmayan, hareketli parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Uygulamadan önce alt tabakayı hafifçe nemlendirin. Belirsiz koşullarda, örneğin ahşap, tuğla ve betondan oluşan karmaşık yüzeylerde, öncelikle sıva tabanının monte edilmesi gereklidir.

header
Güvenlik Önlemleri

descriptions list

BORAMIT ÖKOTHERM, su bazlı ekolojik bir yalıtım sıvasıdır. Uygulamadan önce iklim şartlarına dikkat edilmelidir. Yağmura ve güneşe maruz kalmamaya karşı uygun önlemler alınmalıdır. Uygulama +5 ile + 40 ° C arasında yapılmalıdır. Sadece karışım için belirlenmiş su miktarı kullanılmalıdır. Uygulama ve kuruma esnasında +5° C'nin altındaki sıcaklıklarda işlem yapılmamalıdır. Donmaya, direk güneş ışığına maruz kalmayacak kadar hızlı drenaja ve yağmurla oluşabilecek ek nem penetrasyonuna dikkat edilmelidir. Bir dış cephe koruma ağı sağlanmalıdır.

header
Makine Uygulaması

descriptions list

Makine ile uygulama için harç üreticisi tarafından öngörülen uygun bir yalıtım sıvası cihazı kullanın. İşlem sırasında farklı hortum çapları ve hortum uzunlukları kullanılabilir. İlgili makine üreticisinin tavsiyelerine uyulmalıdır.

İşlem Yönergeleri:

 • Su girişini uygulanabilir seviyeye ayarlayın.
 • Sıva makinesine bağlamadan önce hortumu 2-3 lt hacimli temin edebileceğiniz duvar kağıdı tutkalıyla doldurun. Alçı akışını optimize eder ve malzemeyi korur.
 • Yaklaşık 450 lt/ saat ile başlayın.
 • Sıva makineden çıkarken kıvamı kontrol edilmelidir.
 • Uzun süreli çalışma kesintilerinde sıva makinesini ve harç hortumlarını temizleyin

header
Elden Karıştırma Uygulaması

descriptions list

Elle yapılan işlem esnasında uygun karıştırıcılı torba içeriğine 500 -600 devirde 5 litre temiz su eklenerek 3 dakika karıştırılmalıdır. Daha sonra 5 litre su ilave edilerek homojenize edilir ve topaksız bir kütle elde edilir. Karışım olgunlaşınca tekrar karıştırın. Uygulama süresi ortam sıcaklığına bağlı olarak 4 saate kadar çıkabilir.

Farklı ürün veya yabancı maddelerle karıştırılmaması gereklidir. Uygulama kalınlığı 10 ila 45 mm arasındadır. 30 mm'den küçük sıva kalınlıkları çoklu katmanlarla uygulanmalıdır. İlk sıva katmanı 5 mm olmalıdır ve astar katmanı olarak kullanılır. Hava şartlarına bağlı olarak kuruma süresi nedeniyle ortalama günlük 5 mm sıva kalınlığı uygulanmalıdır.

header
Son Uygulama Aşaması

descriptions list

Dış mekanlarda sıva veya boya ile yapılan işlemlerde ilk önce astar uygulanır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak bu uygulama yaklaşık 14 gün sonra gerçekleşebilir.